Nieuws

littlebackroad logo-1

Nieuws;

Kijk voor actuele informatie over onder andere; import en entingsboekjes naar de nieuwsbrief van december op de site van de Raad van Beheer;

Pupinformatie;

Af en toe worden in ” Little Backroad’s” pups in de kleuren, blenheim,tricolour,black and tan en ruby geboren. Deze pups worden gefokt uit verantwoordde combinaties, waarbij nadrukkelijk met de afstamming rekening wordt gehouden. De ouderdieren worden voordat tot een combinatie wordt overgegaan medisch getest. Slechts goedgekeurde cavaliers worden voor de fok gebruikt. Alle cavaliers hebben in principe een aantal shows “gelopen”, waarbij de exterieure kwaliteit door een keurmeester wordt beoordeeld. Kijk onder de knop “pupinformatie” voor het laatste geboortenieuws!

Nakomelingendag 2017;

Wij zijn voornemens op 10 september 2017 voor de 8e maal een nakomelingendag te organiseren bij “Little Backroad’s” aan de Andries Dekkerweg 7 te Waarland.  We hebben voor de adressen gebruik gemaakt van de door u opgegeven Email adressen. Het is gebleken dat er van de ca 300, een tiental Emails als foutief retour zijn gekomen. Het is raadzaam als u tot op heden geen bericht ontvangen heeft zelf contact op te nemen voor het definitieve programma!

 

Contract;

De pups worden afgeleverd onder contract.  Dit contract is samengesteld door onszelf afgestemd met een jurist.           zie>   koopcontract.

 

Controle door Raad van Beheer op kynologisch gebied;

Op 17 juni 2014 heeft een medewerker van de Raad van Beheer een onaangekondigde locatiecontrole uitgevoerd van “Little Backroad’s” op grond van de Uitvoeringsregels Locatiecontroles. Deze controles vinden steekproefsgewijs plaats. De Raad van Beheer heeft geoordeeld dat de “locatie” van “Little Backroad’s” voldoet aan de gestelde regels.   Dit is een eerste stap in de richting van de door de regering voorgestelde welzijnsnormen waaraan ALLE hondenfokkers in Nederland zich minimaal zouden moeten houden betreffende onder andere de aandachtsgebieden Identificatie en registratie, verblijfplaats, klimaat, transport, vloeren en wanden, voeding en verzorging, hygiëne, fokbeleid, socialisatie pups, (preventieve) gezondheidszorg (vaccinatie), voortplanting, nestomstandigheden etc.etc.   Uiteindelijk kunnen deze beoordelingen leiden tot een vrijwillige certificering van “Little Backroad’s ” voor de fokkerij van honden.