Nieuws

littlebackroad logo-1

Nieuws;

Kijk voor actuele informatie over onder andere; import en entingsboekjes naar de nieuwsbrief van december op de site van de Raad van Beheer; Wandeling “Geestmerambacht” 2018; Omdat het toch een wens van velen is toch nog samen te komen, hebben  we op zaterdag 6 oktober 2018 een wandeling door het recreatiegebied “Geestmerambacht”   gehouden  De opkomst (en het weer) was geweldig. Er waren ongeveer 40 cavaliertjes met ongeveer 70 volwassenen en kinderen die meededen aan een wandeling van ongeveer 5 kilometer!  Als afsluiting hebben we een versnapering op het terras van restaurant Molengroet genoten!  Een geslaagde dag die, zoals nu de wens is, ieder jaar op de eerste zaterdag van oktober wordt gehouden!

Pupinformatie;

Af en toe worden in ” Little Backroad’s” pups in de kleuren, blenheim,tricolour,black and tan en ruby geboren. Deze pups worden gefokt uit verantwoordde combinaties, waarbij nadrukkelijk met de afstamming rekening wordt gehouden. De ouderdieren worden voordat tot een combinatie wordt overgegaan medisch getest. Slechts goedgekeurde cavaliers worden voor de fok gebruikt. Alle cavaliers hebben in principe een aantal shows “gelopen”, waarbij de exterieure kwaliteit door een keurmeester wordt beoordeeld. Kijk onder de knop “pupinformatie” voor het laatste geboortenieuws!

 

 

Contract;

De pups worden afgeleverd onder contract.  Dit contract is samengesteld door onszelf afgestemd met een jurist.           zie>   koopcontract.

 

Controle door Raad van Beheer op kynologisch gebied;

Op 17 juni 2014 heeft een medewerker van de Raad van Beheer een onaangekondigde locatiecontrole uitgevoerd van “Little Backroad’s” op grond van de Uitvoeringsregels Locatiecontroles. Deze controles vinden steekproefsgewijs plaats. De Raad van Beheer heeft geoordeeld dat de “locatie” van “Little Backroad’s” voldoet aan de gestelde regels.   Dit is een eerste stap in de richting van de door de regering voorgestelde welzijnsnormen waaraan ALLE hondenfokkers in Nederland zich minimaal zouden moeten houden betreffende onder andere de aandachtsgebieden Identificatie en registratie, verblijfplaats, klimaat, transport, vloeren en wanden, voeding en verzorging, hygiëne, fokbeleid, socialisatie pups, (preventieve) gezondheidszorg (vaccinatie), voortplanting, nestomstandigheden etc.etc.   Uiteindelijk kunnen deze beoordelingen leiden tot een vrijwillige certificering van “Little Backroad’s ” voor de fokkerij van honden.